Fonds van de Week: JP Morgan Global Income Fund

De toegenomen stabiliteit in het beheer van de diverse portefeuillesegmenten van het JP Morgan Global Income Fund leidt tot betere samenwerking en betere resultaten. Daarom gaat de Morningstar Analyst Rating van dit fonds omhoog naar Silver.

Robert van den Oever 12 mei, 2022 | 8:18
Facebook Twitter LinkedIn

JP Morgan Global Income Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

JP Morgan Global Income Fund

Dit fonds kent een aanpak met zogeheten sleeves, afzonderlijke portefeuillesegmenten die beheerd worden door experts met specifieke kennis van het beleggingsuniversum waar het segment zich op richt. Na een wat onrustige periode is de stabiliteit inmiddels weer teruggekeerd. Daardoor verloopt de samenwerking beter. In combinatie met een goed gebruik van alle middelen die het team ten dienste staan binnen het fondshuis, leidt dat tot betere resultaten. De Morningstar Analyst Rating krijgt daarom een upgrade waarbij de 'clean' fondsklasse C van Neutral naar Silver gaat.

Uitgebreide toelichting

jpm global income graph

 

Beheerteam
Doorgewinterde portfoliomanagers met toegang tot de uitgebreide middelen van het fondshuis, die bogen op een breed scala en diepte over sectoren en risicotypen heen, geven deze strategie een voorsprong. In combinatie met een grotere stabiliteit in het gremium van segment-managers wekt dat zoveel vertrouwen dat de People Pillar rating een upgrade krijgt van Average naar Above Average.

Het drietal portfoliomanagers van de strategie is ervaren en werkt goed samen. Michael Schoenhaut, teamlid sinds eind 2008, en Eric Bernbaum, die in juni 2017 bij het team kwam, zijn de dagelijkse managers en zij vormen, beheren en bewaken deze strategie op informele wijze.

De recentste toevoeging is Gary Herbert, die begin 2020 overkwam vanuit Brandywine, waar hij hoofd wereldwijde credits was. Hij fungeert nu als hoofd van de wereldwijde tactische activaspreiding in de VS en nam in maart 2021 een formele leidende rol in het fonds op zich.

Schoenhaut en Bernbaum beheren de totale portefeuille, maar experts op het gebied van de diverse activaklassen leiden de afzonderlijke segmenten. Bij de start van dit fonds in 2008 waren er vijf segmenten, maar aangezien de portefeuille is gediversifieerd op zoek naar risicobewuste opbrengstkansen, is dat aantal is gegroeid tot 22. Die worden gerund door 20 personen (één manager runt zowel de strategic beta wereldwijde aandelen en wereldwijde infrastructuur aandelen segmenten. het bredere multi-asset team leidt de Covered Call Sleeve.

Fondshuis
De sterke beleggingscultuur van J.P. Morgan Asset Management, die tot uiting komt in de langdurige dienstverbanden van zijn goed op elkaar ingespeelde portfoliomanagers en diepgaande analytische middelen, ondersteunt handhaving van de Above Average beoordeling op de Parent Pillar.

In de diverse activaklassen en regio's bevat de gevarieerde line-up van het fondshuis veel fondsen die een Morningstar medal dragen, zoals de hoog aangeschreven Amerikaanse aandeleninkomstenstrategie die wereldwijd beschikbaar is. Er is de laatste tijd wat verloop geweest in het multi-asset team, maar het blijft zeer goed toegerust en ervaren. Het behoud van managers en de mate van afstemming voor Amerikaanse beleggingsfondsen steken gunstig af bij de concurrentie. De beloning van managers legt de nadruk op fondsbezit boven aandelenbezit, wat kenmerkend is voor een beursgenoteerd bedrijf.

Het bedrijf blijft zijn assortiment stroomlijnen en zijn middelen verder integreren. Zo werd eind 2019 de divisie multi-asset solutions gecombineerd met de passieve capaciteiten. Het bedrijf heeft geen trendy aanbiedingen gelanceerd, omdat het zijn passieve activiteiten de laatste tijd grotendeels heeft uitgebreid, maar overlap in het fondsenaanbod als gevolg van een overname en ongunstige fondslanceringen in het verleden drukken op op de succesratio, die het percentage fondsen meet dat overleeft en tevens beter heeft gepresteerd dan concurrenten.

De kostenniveaus worden regelmatig wereldwijd naar beneden bijgesteld; ze zijn relatief goedkoper in de Verenigde Staten dan daarbuiten. Het bedrijf bouwt ook aan zijn ESG-capaciteiten en ondersteunt onderscheidende initiatieven op het gebied van diversiteit.

Proces
De benadering van deze steeds evoluerende portefeuille is doordacht, gedisciplineerd en risicobewust in de context van zijn inkomsten genererend mandaat. Managers Michael Schoenhaut en Eric Bernbaum werken nauw samen met experts en op activa gerichte teams om boeiende beleggingsideeën naar voren te brengen en deze te combineren tot een risicobewuste portefeuille die kapitaal behoudt en inkomsten uitkeert. Dat kan jaarlijks, driemaandelijks of maandelijks zijn, afhankelijk van de fondsklasse.

Hoewel het duo verantwoordelijk is voor de dynamische asset allocatie, delegeren ze (weliswaar met check-ins en begeleiding) het beheer van de onderliggende segmenten aan experts die ofwel de investeringscohorten binnen het bedrijf leiden, ofwel ervaren medewerkers van die teams zijn. Beoordelingen van eigen risico-dashboards en gesprekken met risicospecialisten completeren het proces.

Dit is een zeer flexibel mandaat. Tot 100% van de portefeuille kan in vastrentende waarden en in cash zijn, hoewel schuld lager dan investment-grade is gemaximeerd op 70%. Aandelen kan tot 60%, en het team kan tot 25% aanhouden in een combinatie van converteerbare en preferente effecten.

Er zijn geen limieten voor regionale blootstellingen, maar buitenlandse valuta blootstelling wordt afgedekt naar euro, behalve voor valutablootstelling in opkomende markten; de Amerikaanse variant van dit fonds is niet gehegded.

Het team gebruikt deze flexibiliteit om het rendement van de portefeuille te behouden (het rendement over 12 maanden komt al sinds de oprichting in 2008 boven 2,2% uit. Mettertijd is het aantal onderliggende segmenten toegenomen.

Prestaties
Deze strategie is gericht op inkomsten en kent een groter risico dan veel concurrenten bij het genereren van uitkeringen. Voor een geduldige belegger die bereid is periodes van marktstress te doorstaan, blijft dit op de lange termijn een aantrekkelijke optie.

Sinds de oprichting in juni 2012 tot en met maart 2022 heeft de 'clean' fondsklasse C (Acc) EUR een rendement van 5,3% op jaarbasis geboekt, waarmee het achterbleef bij de 6,7% van de Morningstar EU Moderate Global Target Allocation categorie benchmark. Hoewel de strategie in het verleden achterbleef bij de categorie-index, heeft het zijn doel bereikt om hoge inkomsten voor beleggers te genereren, met een 12-maandsrendement dat sinds de oprichting van het fonds consequent in de bovenste helft van zijn concurrentieveld is terechgekomen.

Vergeleken met de categorie is het profiel van deze strategie avontuurlijker, met 'junk'-obligaties en posities in opkomende markten; dat zijn kenmerken die de volatiliteit kunnen aanwakkeren tijdens stressvolle markten. De portefeuille had bijvoorbeeld ruim de dubbele blootstelling aan opkomende markten dan zijn typische concurrent begin april 2018.

In de daaropvolgende vijf maanden, toen de opkomende markten onder druk kwamen, verminderde de strategie zijn positie in dat gebied, maar toch bleef het rendement van 1,6% van de fondsklasse C over die periode achter bij het categoriegemiddelde van 2,1%. Toen de pandemische paniek van 2020 door de markten raasde (20 februari tot 23 maart 2020), verloor deze fondsklasse 22,6%, meer dan het verlies van 19,1% van de categoriebenchmark en het categoriegemiddelde dat 18,6% omlaag duikelde.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse C laten het fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van JP Morgan Investment Funds - Global Income Fund C Acc EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

jpm global income table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Robeco Global Credits

Capital Group Global Allocation Fund

JP Morgan Emerging Markets Equity Fund

Kempen Global Small-Cap Fund

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten