Morningstar Rating voor hedge funds

Een instrument waarmee beleggers de voor risico gecorrigeerde rendementen van hedge funds kunnen evalueren.

Morningstar 15 december, 2011 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

Voordelen voor beleggers

 • De Morningstar Rating voor Hedge Funds geeft beleggers de mogelijkheid om snel en eenvoudig hedge funds te zoeken en vinden die de moeite waard zijn om nader te bekijken—fondsen met superieure voor risico gecorrigeerde rendementen (zie de Database Hedge Funds).
 • Stelt beleggers in staat om hedge funds per Morningstar-categorie met elkaar te vergelijken en wat helpt bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille.
 • Biedt beleggers een bekend instrument dat ook gebruikt wordt voor beleggingsfondsen en aandelen.

De Morningstar Rating voor Hedge Funds is een kwantitatieve beoordeling van resultaten uit het verleden (voor risico gecorrigeerd), waarmee fondsen worden ingedeeld op een schaal van 1 tot 5 sterren. De Morningstar Rating, vaak de "sterrenrating" genoemd, is een bekend instrument waarmee beleggers de voor risico gecorrigeerde rendementen van hedge funds kunnen evalueren.

Met deze rating kunnen hedge funds (en ook managementteams achter het fonds) worden geïdentificeerd die in de loop van de tijd meerwaarde creëren ten opzichte van andere fondsen in de categorie. Morningstar heeft ook een eigen classificatiesysteem ontwikkeld om vergelijkbare hedge funds onder te brengen in dezelfde categorieën (zie figuur 1). Zoals altijd is de Morningstar Rating bedoeld om te gebruiken als eerste stap in het beleggingsproces.

Figuur 1

De ‘Morningstar Rating voor Hedge Funds’ is gebaseerd op dezelfde methodiek als die Morningstar hanteert om andere beleggingen te beoordelen, zoals open end beleggingsfondsen, gesloten fondsen en lijfrentepolissen met beleggingsfondsen als onderliggende waarde. Raadpleeg voor meer informatie over deze methodiek het artikel The New Morningstar Rating for Funds Methodology.

Er zijn echter belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen de twee ratingsystemen.

Overeenkomsten

 • Sterrenratings worden aan hedgefondsen toegekend in een klokvormige verdeling (zie figuur 2).

  Figuur 2 • De Morningstar Rating gebruikt een verbeterde voor risico gecorrigeerde rendementsmaatstaf gebaseerd op de ‘expected utility theory’ die rekening houdt met alle afwijkingen in de maandelijkse resultaten van een hedgefonds, met meer nadruk op de neerwaartse afwijkingen.
 • De rating is een objectieve graadmeter voor aangetoonde prestaties in het verleden. Deze is niet bedoeld om iets te zeggen over toekomstige prestaties.
 • Hedge funds worden met andere hedge funds vergeleken in dezelfde Morningstar-categorie. Morningstar’s onderzoeksteam voor hedge funds kent categorieën toe op basis van uiteenlopende kwantitatieve en kwalitatieve technieken (zie Morningstar Classificatie voor Hedge Funds).
 • Hedge funds krijgen een rating voor maximaal drie tijdsperioden (drie, vijf en tien jaar). Deze ratings krijgen een weging en worden samengevoegd om de totale Morningstar Rating te bepalen.
 • Morningstar berekent geen ratings voor categorieën of tijdsperioden met minder dan vijf hedge funds.

Verschillen
Er zijn enkele verschillen tussen de waarderingsmethodes voor hedge funds en voor andere beleggingen vanwege de unieke manier waarop managers van hedge funds hun beleggingsresultaten berekenen en rapporteren.

 • De hedge fund manager rapporteert alle gegevens over zijn resultaten rechtstreeks aan Morningstar. In sommige gevallen kunnen we niet controleren of de geleverde gegevens juist zijn.
 • Morningstar rangschikt hedge funds op basis van totaalrendementen die al zijn gecorrigeerd voor beheervergoedingen (management fee). De hedge funds leveren Morningstar de gegevens aan onder aftrek van alle vergoedingen, wat standaard is in de sector. Sommige hedge funds rapporteren hun resultaatgegevens aan Morningstar via intrinsieke waarde (Net Asset Value), terwijl andere de totale maandelijkse rendementen rapporteren. Voor de berekening van de rating wordt de NAV die de beheerder rapporteert omgerekend naar totaalrendement.
 • Hedge funds kunnen verschillende aandelenklassen hebben met een verschillende referentievaluta. Als het fonds de resultaten rapporteert in een andere valuta dan USD, rekent Morningstar het totale rendement tegen de dagkoers om naar USD.
 • Morningstar geeft momenteel geen ratings af voor hedge fund of funds. Hedge fund of funds zijn momenteel goed voor rond 40 procent van Morningstar’s hedge funds database en we hebben geen subcategorieën ontwikkeld om fund of funds verder te definiëren. Zo kan een bepaald fund of funds bijvoorbeeld onderliggende fondsbeheerders kiezen uit een scala aan onderliggende beleggingsstrategieën om diversificatievoordelen te bieden.

  Een ander fund of funds kan daarentegen onderliggende fondsbeheerders kiezen binnen een gekozen onderliggende strategie (bijvoorbeeld hedge funds voor aandelen uit opkomende markten) om zo diversificatie in managers te bieden, maar geen strategische diversificatie.
 • Morningstar past een ’onthullend’ algoritme toe in zijn rating voor hedge funds vanwege de manier waarop sommige hedge funds hun rendementen rapporteren. Veel hedge funds hebben illiquide effecten in bezit of effecten waarvan de juiste koers moeilijk kan worden vastgesteld. Het gebrek aan kant-en-klare marktkoersen kan fondsbeheerders een zekere ’flexibiliteit’ bieden in de manier waarop zij dergelijke posities waarderen voor de berekening van het rendement dat zij aan hedge funds databases rapporteren.

  Sommigen stellen dat hedge fund managers deze flexibiliteit benutten om hun gerapporteerde rendementen ‘glad te strijken’. Of dit nu wel of niet gebeurt, illiquide effecten in een portefeuille leiden vaak tot rendementen die in de loop van de tijd vlakker lijken dan zij zijn, waardoor de risico’s ook lager lijken dan in werkelijkheid het geval is.

  ‘Gladgestreken’ rendementenreeksen vertonen een seriële correlatie. Teneinde een juister beeld te krijgen van het risico dat een reeks van hedge fund rendementen aangeeft, passen wij een statistische ‘onthullende’ procedure toe om eerst de seriële correlatie te verwijderen en de resulterende ’onthulde‘ reeks te gebruiken voor de schatting van het voor risico gecorrigeerde rendement.

  Deze procedure vereist dat een fonds Morningstar 38 maanden resultaten aanlevert om voor een totale waardering in aanmerking te komen, 62 maanden voor een vijfjaarrating en 122 maanden voor een tienjaarsrating.

Geen Rating
Hedge funds die geen rating hebben, kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: degene die niet voor een rating in aanmerking komen en degene die niet participeren in onze database.

Niet in aanmerking
Een hedge fund krijgt geen Morningstar-rating als:

 • Het minder dan 38 maanden bestaat
 • De categorie minder dan vijf hedge funds telt die in aanmerking komen voor een rating.

Wanneer en waar
De nieuwe Morningstar Rating voor hedge funds is gebaseerd op maandelijkse resultaatgegevens en zal maandelijks worden herberekend.

De nieuwe rating is momenteel beschikbaar voor afnemers van Morningstar Licensed Data, in Morningstar Direct, een webgebaseerd institutioneel onderzoeksplatform en in Morningstar Advisor Workstation Office Edition (een webgebaseerd systeem voor beleggingsplanning voor onafhankelijk financieel adviseurs). De ratings zijn ook beschikbaar voor gebruikers van morningstar.nl (database hedge funds), Morningstar’s website voor particuliere beleggers in Nederland (inlog nodig).

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings