Morningstar classificatie van hedge funds

Een verdeling van hedge funds in categorieën op basis van hun beleggingsstrategie.

Morningstar 15 december, 2011 | 13:48
Facebook Twitter LinkedIn

Het Morningstar-classificatiesysteem (Morningstar Category) voor hedge funds werd in 2008 geïntroduceerd en in 2007 en 2011 herzien, om beleggers te helpen inzicht te krijgen in de verschillende soorten beleggingsstrategieën die hedge funds over de hele wereld gebruiken. Hedge funds managers richten zich gewoonlijk op specifieke marktsegmenten en/of specifieke handelsstrategieën. Sommige hedge funds kopen bijvoorbeeld aandelen op basis van brede economische trends, terwijl andere arbitragewinsten nastreven door long- en short-posities in gerelateerde effecten te combineren. De Morningstar-categorieën delen het universum van hedge funds in op basis van deze verschillende benaderingen.

Morningstar kent 27 hedge fund categorieën die zijn ingedeeld in zes brede categoriegroepen (directional equity, directional debt, event, global derivatives, multistrategy en relative value). Deze categorieën en categoriegroepen stellen beleggers in staat om zinvolle vergelijkingen te maken tussen hedge funds. Daarnaast kunnen beleggers deze groepen van vergelijkbare fondsen gebruiken om de beste fondsen te identificeren, de resultaten van een fonds met die van een ander fonds te vergelijken en gelijksoortige fondsen te vinden. Als een belegger bijvoorbeeld wil beoordelen hoe goed een debt-arbitragefonds het heeft gedaan, kan hij de prestaties ervan vergelijken met de categorie debt-arbitrage en met de brede categoriegroep arbitrage.

Morningstar deelt elk hedge fund in een categorie in, op basis van een beoordeling van de oprichtingsakte of het prospectus van het fonds, de van de beheerder afkomstige beschrijving van de beleggingsstrategie en hierbij behorende gegevens, gesprekken met portefeuillebeheerders, clusteranalyse en via enquêtes verkregen portefeuillestatistieken. Morningstar heeft op dit moment geen toegang tot gegevens over de portefeuilleposities van hedge funds en moet daarom afgaan op andere door de beheerders verstrekte informatie.

Wij evalueren de categoriestructuur en de hedge funds binnen elke categorie regelmatig om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de eisen van beleggers. De belangrijkste principes achter het classificatiesysteem zijn:

 • Afzonderlijke fondsen in een categorie gebruiken gelijksoortige strategieën en technieken om waarde te scheppen.
 • Naar verwachting zullen afzonderlijke fondsen binnen in een categorie gedrag vertonen dat meer op dat van elkaar lijkt dan op dat van fondsen buiten de categorie.
 • Categorieën hebben voldoende componenten om een redelijke vergelijkbare groep te vormen. (Kleine categorieën zijn toegestaan als een subgroep van fondsen aanzienlijk verschilt van andere categorieën.)
 • De verschillen tussen de categorieën zijn betekenisvol voor beleggers en helpen deze om hun beleggingsdoelen na te streven.

Hieronder staan de 6 categoriegroepen met elk hun subcategorieën waarin Morningstar hedge funds verdeeld. De link gaat direct naar een definitie van de (sub)categorie).

Directional Equity

 • Asia/Pacific Long/Short Equity
 • Bear-Market Equities
 • China Long/Short Equity
 • Emerging Markets Long/Short Equity
 • Europe Long/Short Equity
 • Global Long/Short Equity
 • U.S. Long/Short Equity
 • U.S. Long/Short Small-Cap Equity


Directional Debt

 • Long/Short Debt


Event

 • Distressed Securities
 • Event-Driven
 • Merger Arbitrage


Global Derivatives

 • Currency
 • Global Macro
 • Systematic Futures
 • Volatility


Multistrategy

 • Multistrategy
 • Fund of Funds - Debt
 • Fund of Funds - Equity
 • Fund of Funds - Event
 • Fund of Funds - Macro/Systematic
 • Fund of Funds - Multistrategy
 • Fund of Funds - Relative Value


Relative Value

 • Convertible Arbitrage
 • Debt Arbitrage
 • Diversified Arbitrage
 • Equity-Market Neutral

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten