Directional Equity

Fondsen in de categoriegroep directional-equity beleggen vooral in aandelen en kunnen long- en short-posities innemen.

Morningstar Europe Editor 15 december, 2011 | 13:49
Facebook Twitter LinkedIn

Fondsmanagers kunnen ook opties gebruiken om een hefboomeffect op hun positie te krijgen of om hun positie te hedgen. Hedge funds die in verschillende mate short-posities aanhouden, hebben waarschijnlijk andere risicoparameters, bèta-blootstellingen en rendementsstromen dan traditionele long-only fondsen of indices. Deze fondsen hebben gewoonlijk hetzij een netto long- of een netto short-blootstelling aan de aandelenmarkten, in tegenstelling tot arbitragefondsen die vaak streven naar een evenwicht tussen long- en shortblootstellingen.

Asia/Pacific Long/Short Equity
Deze fondsen nemen voornamelijk long- en short-posities in aandelen uit de regio Azië/Pacific in. Ten minste 75 procent van een fonds in deze categorie is belegd in aandelen en 75 procent van die aandelen komt uit de meer ontwikkelde landen in Groot-Azië. Deze fondsen volgen een strategie van aandelenbeleggingen, maar kunnen ook in beperkte mate derivaten inzetten. Deze fondsen hebben gewoonlijk een bèta-blootstelling van meer dan 0,3 aan aandelenindices in Azië/Pacific zoals de MSCI AC Asia Pacific.

Bear-Market Equities
Deze fondsen beleggen het grootste deel van hun activa in aandelen. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit short-aandelenposities om te profiteren van verwachte markt- of aandelenkoersdalingen, waardoor een netto blootstelling aan aandelen van ten hoogste negatief 20 procent ontstaat. Sommige beheerders beleggen de opbrengsten van hun short-posities in activa met een laag risico, terwijl andere een deel in long-aandelenposities steken met als doel indekking tegen een brede marktstijging.

In het geval van een brede stijging van de markt, verliezen deze fondsen geld op hun short-posities, maar verdienen zij op hun long-posities. Short-posities zijn gewoonlijk goed voor 60 tot 85 procent van de fondsactiva, hoewel sommige beheerders 100 procent short kunnen zijn. Deze fondsen hebben normaliter een bèta van minder dan -0,3 aan aandelenindices zoals de S&P 500 of MSCI World.

China Long/Short Equity
Deze fondsen beleggen uitsluitend in aandelen van in China gevestigde ondernemingen. Deze categorie omvat onder meer fondsen die in China zijn gevestigd en onderworpen zijn aan beleggingsbeperkingen, waardoor de flexibiliteit van de fondsbeheerder aanzienlijk ingeperkt wordt. Sommige van deze beperkingen zijn restricties op short-verkopen en op beleggingen in aandelen buiten China. Fondsen die zich op China richten, maar niet onderhevig zijn aan beleggingsbeperkingen, worden naar goeddunken van de Morningstar-analisten ingedeeld in Emerging Markets Long/Short Equity.

Emerging Markets Long/Short Equity
Deze fondsen nemen long- en short-posities in aandelen uit opkomende markten in. Ten minste 75 procent van de bruto blootstelling van een fonds in deze categorie aan aandelen en 75 procent van die aandelen zijn afkomstig uit opkomende landen. Deze fondsen volgen een strategie van aandelenbeleggingen, maar kunnen in beperkte mate ook derivaten inzetten. Een toelichting op de verschillen tussen Morningstar’s methodiek voor opkomende en ontwikkelde markten is te vinden in de Morningstar Regions-methodiek. Deze fondsen hebben gewoonlijk een bèta-blootstelling van meer dan 0,3 aan aandelenindices van opkomende markten zoals de MSCI EM.

Europe Long/Short Equity
Deze fondsen nemen voornamelijk long- en short-posities in Europese aandelen in. Ten minste 75 procent van de bruto blootstelling van een fonds in deze categorie is belegd in aandelen en 75 procent van deze aandelen zijn afkomstig uit ontwikkelde Europese landen. Deze fondsen volgen een strategie van aandelenbeleggingen, maar kunnen ook wat derivaten inzetten. Deze fondsen hebben gewoonlijk een bèta-blootstelling van meer dan 0,3 aan Europese aandelenindices zoals de MSCI Europe.

Global Long/Short Equity
Deze fondsen nemen voornamelijk long- en shortposities in aandeleneffecten in, maar passen niet in een van de andere regionale categorieën, omdat zij zich niet primair op een bepaalde regio richten. Ten minste 75 procent van de bruto blootstelling van het fonds is aan aandelen. Deze fondsen hebben gewoonlijk een bèta-blootstelling van meer dan 0,3 aan een wereldwijde aandelenindex zoals de MSCI World.

U.S. Long/Short Equity
Deze fondsen nemen voornamelijk long- en short-posities in Amerikaanse aandelen in. Deze fondsen volgen een strategie waarbij ten minste 75 procent van de bruto fondsblootstelling aan aandelen is, waarbij 75 procent van die aandelen afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Het fonds kan in beperkte mate ook in derivaten beleggen Deze fondsen hebben gewoonlijk een bèta van 0,3 of hoger ten opzichte van brede Amerikaanse indices als de S&P 500 en de DJ Wilshire 5000.

U.S. Long/Short Small-Cap Equity
Deze fondsen nemen voornamelijk long- en short-posities in Amerikaanse small-capaandelen in. Ze volgen een strategie van aandelenbeleggingen, maar kunnen in beperkte mate ook derivaten inzetten. De portefeuilles moeten voor ten minste 60 procent zijn blootgesteld aan small-capaandelen uit de VS, Canada en andere ontwikkelde Noord- en Zuid-Amerikaanse landen en de fondsen mogen geen regelmatige blootstelling hebben aan larger-capaandelen uit diezelfde landen.  

Deze fondsen zijn voor ten minste 20 procent blootgesteld aan Amerikaanse small-capaandelen en hebben geen regelmatige blootstelling van meer dan 20 procent aan Amerikaanse large-capaandelen. Deze fondsen hebben gewoonlijk een bèta van 0,3 of hoger tegenover Amerikaanse small-capmarkindices als de Russell 2000.


Overzicht van alle hedge fund categorieën op basis van hun beleggingsstrategie >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten