Event

Fondsen in deze brede categoriegroep proberen te profiteren van koersveranderingen van aandelen of obligaties als gevolg van bepaalde gebeurtenissen.

Morningstar 15 december, 2011 | 13:50
Facebook Twitter LinkedIn

Deze gebeurtenissen kunnen faillissementen, fusies of overnames zijn. De fondsmanagers gebruiken gewoonlijk short posities of derivaten om hun marktblootstelling te hedgen. Deze posities stellen het fonds in staat om van de met de gebeurtenis zelf verbonden koersverandering te profiteren en maken het fonds ongevoelig voor de bredere marktontwikkelingen.

Distressed Securities
Deze fondsen specialiseren zich in ondernemingen die in financiële problemen zitten en misschien geconfronteerd worden met faillissementen, overhaaste verkopen, herstructureringen of een financiële reorganisatie. Een fonds kan alleen long-posities innemen in het aandeel of de schuldeffecten van een bedrijf, of kan proberen koersverschillen te benutten tussen verschillende delen van de kapitaalstructuur van een onderneming.
Bijvoorbeeld door senior-schulden te kopen en short te gaan op preferente aandelen.

Het hedge fund kan ook proberen de zeggenschap over een onderneming te verkrijgen, zodat het de uitkomst rechtstreeks kan beïnvloeden. Tijdens faillissementsprocedures gebeurt het vaak dat crediteuren de geleende bedragen inruilen voor aandelen in de entiteit die na het faillissement ontstaat.

Event-Driven
Deze fondsen streven ernaar om te profiteren van koerswijzigingen verbonden met een veelheid aan gebeurtenissen, waaronder faillissement, doorstart, desinvesteringen, terugkoop van aandelen, dividenduitkeringen, belangrijke wijzigingen in bedrijfsstrategie en andere atypische gebeurtenissen. Veel van deze fondsen gaan proactief te werk om verdere veranderingen bij de onderliggende bedrijven teweeg te brengen.

Merger Arbitrage
Deze fondsen streven ernaar om  te profiteren van koersveranderingen gerelateerd aan fusies, overnames en verkoop van bedrijfsonderdelen van de onderliggende ondernemingen. Deze strategieën houden gewoonlijk het kopen van het aandeel van een overnamedoel en het verkopen van aandelen van de overnemende partij in.


Overzicht van alle hedge fund categorieën op basis van hun beleggingsstrategie >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten