Global Derivatives

Fondsen in de categoriegroep global-derivatives bestuderen breed gebaseerde ontwikkelingen en koersen op de markten wereldwijd.

Morningstar 15 december, 2011 | 13:51
Facebook Twitter LinkedIn

Deze fondsen nemen vaak tactische besluiten over een optimale vermogensallocatiemix en gebruiken aandelen, obligaties, valuta’s, derivaten en grondstoffen in hun portefeuille. Veel managers kijken naar nieuwe trends in landen, sectoren en geopolitieke ontwikkelingen. Sommige beheerders proberen ook in tijden van onzekerheid te profiteren van de algemene marktvolatiliteit.

Currency
Valutaportefeuilles beleggen in verschillende valuta’s door gebruik te maken van kortlopende geldmarktinstrumenten, derivaten inclusief en niet beperkt tot valutatermijncontracten, indexswaps en opties en deposito’s. In deze groep vallen fondsen die valuta’s systematisch verhandelen en fondsen waar de handelstransacties op discretionaire basis geschieden.

Global Macro
Deze fondsen baseren hun beleggingsbeslissingen op het brede macro-economische klimaat. Zij zoeken naar beleggingskansen door factoren te bestuderen zoals de wereldeconomie, overheidsbeleid, rentetarieven, inflatie en markttrends. Als opportunisten zijn deze fondsen niet beperkt tot een specifieke vermogensklasse en kunnen ze beleggen in diverse activa zoals aandelen, obligaties, valuta’s, derivaten en grondstoffen. Deze fondsen beleggen voornamelijk via de derivatenmarkten. Zij handelen gewoonlijk naar eigen goeddunken en gebruiken geen systematische strategie. Ten minste 60 procent van de fondsblootstelling wordt verkregen via derivaten.

Systematic Futures
Deze fondsen verhandelen liquide futures, opties en valutacontracten, vooral in overeenstemming met trendvolgende strategieën (bijvoorbeeld door meer dan 50 procent van de fondsblootstelling te koppelen aan dergelijke strategieën). Deze strategieën zijn eerder koersbepaald (technisch) en systematisch (geautomatiseerd) dan fundamenteel of discretionair. Trendvolgers handelen gewoonlijk wereldwijd op gediversifieerde markten voor onder meer grondstoffen, valuta's, staatsobligaties, rentetarieven en aandelenindices. Sommige trendvolgers concentreren zich echter op bepaalde markten, zoals rentetarieven. Deze strategieën doen het goed als de markten duidelijke richtingstrends tonen, hetzij opwaarts of neerwaarts. Sommige systematic futures strategieën werken met mean-reversion of counter-trend strategieën in plaats van met momentum of trendvolgende strategieën. Ten minste 60 procent van de fondsblootstelling wordt verkregen via derivaten.

Volatility
Volatiliteitsstrategieën handelen in volatiliteit als vermogensklasse. Directional volatility strategieën streven ernaar te profiteren van de trend in de impliciete volatiliteit die is verankerd in derivaten die betrekking hebben op andere vermogensklassen. Volatility arbitrage streeft ernaar te profiteren van impliciete volatiliteitsafwijkingen tussen gerelateerde effecten.


Overzicht van alle hedge fund categorieën op basis van hun beleggingsstrategie >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten