1.4 Wat is een hedge fund – alfa, bèta en de fondsmanager

Welke waarde voegt een manager toe aan een hedge fund?

Morningstar 05 januari, 2012 | 15:15
Facebook Twitter LinkedIn

Het resultaat van hedge funds hangt –net als bij traditionele beleggingsfondsen- af van de bekwaamheid van de fondsmanager. Daarom praat iedereen bij deze fondsen over ‘alfa’. De ‘alfa’ maakt het fonds en de manager onderscheidend en hangt samen met de ‘bèta’.

‘Bèta’ is een maatstaf voor de gevoeligheid van een fonds voor bewegingen van de markt en is een risicomaatstaf. De beta van de markt is per definitie 1. En zo is een fonds met een bèta van meer dan 1 risicovoller dan de markt als geheel. Is de beta kleiner dan 1 dan is de belegging minder risicovol dan de markt. Bekijk ook lemma 'bèta' in het Hedge fund ABC.

‘Alfa’ daarentegen is het rendement dat een fonds haalt bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel of de bèta.

Het is de outperformance van een fonds. Een positieve alfa geeft aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de bèta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alfa aan dat het fonds een underperformance heeft, gezien de verwachtingen die behoren bij de bèta van het fonds. Bekijk ook lemma 'alfa' in het Hedge fund ABC.

Simpel gezegd is alfa de waarde die een manager toevoegt aan het fonds. Een diepgravende studie naar de impact van alfa en bèta  op het rendement van hedge funds is Het ABC van hedge funds: alfa, bèta en kosten.

Fondsmanager
De persoon die het hedge fund organiseert en het beleggingsproces overziet is de fondsmanager, ook wel fondsbeheerder of portfoliomanager genoemd. De fondsmanager kan zelf alle investeringsbeslissingen nemen, transacties afhandelen en onderzoek doen of hij heeft een staf onder zijn hoede die hem werk uit handen neemt en advies geeft. De belangrijkste mensen in het team zijn de traders en analisten. Traders of handelaren voeren de aan- en verkoopbesluiten uit. De analisten doen onderzoek naar markten, ondernemingen en overheden en maken projecties over de toekomstige waarde van effecten. Waar handelaren real time opereren en razendsnel op gebeurtenissen reageren hebben analisten een langetermijnvisie op de wereld.

Hedge funds zijn duur en daar is een aantal reden voor. De belangrijkste is de fondsmanager. Als hij een manier bedenkt om een groter rendement te halen bij een gegeven risiconiveau, dan wil hij daarvoor -uiteraard- betaald worden. Bijna alle hedge fund managers ontvangen twee soorten vergoedingen: een management fee en een performance fee.

De ‘management fee’ is de vergoeding die de manager elk jaar krijgt voor het beheer van het fonds. Gewoonlijk is dat 1 tot 2 procent van het beheerd vermogen (asset under management of AUM). Deze vergoeding dekt het salaris van de fondsmanager en zijn team en andere operationele kosten.

Veel hegde funds nemen een deel van de winst als ‘performance fee’. De standaard in de sector is 20 procent, maar er zijn fondsen die een groter deel van de winst reserveren als vergoeding voor de behaalde resultaten en er zijn fondsen die een kleiner deel nemen.

Als het fonds een verlies boekt dan krijgt de manager geen performance fee. Bij veel fondsen krijgt een manager pas weer een prestatiebonus als de activa van het fonds weer op  het hoogste niveau is, ook wel high-water mark genoemd.

De performance fee houdt in dat de vergoeding van de fondsmanager sterk is verbonden aan het rendement voor de beleggers. ‘Hedge fund managers eat what they kill.’ Een probleem met de performance fee is dat een manager na een verliesgevend jaar een aanleiding heeft om het fonds te sluiten en opnieuw te beginnen in plaats van zijn bonus mis te lopen. En elk fonds heeft op zijn tijd een slecht jaar.


Vervolg
Vervolgparagraaf 1.5 gaat over verschillen tussen hedge funds en reguliere beleggingsfondsen.

Bekijk ook de voorafgaande paragrafen in deze cursus beleggen in hedge funds.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten