1.8 Portfeuillebeheer – Beleggingsbeleid bepalen

Het opstellen van een beleggingsbeleidsverklaring dwingt u om uw beleggingsstrategie op te schrijven en zich te houden aan een gedisciplineerd beleggingsplan.

Morningstar 03 augustus, 2012 | 7:40 Maarten van der Pas
Facebook Twitter LinkedIn

Grote organisaties gebruiken ze voor hun bedrijfspensioenregelingen. Financieel adviseurs stellen ze op voor hun klanten. Ze vereisen wat gefilosofeer en wat gegoochel met cijfers. En bedachtzaam en zorgvuldig uitgewerkt kunnen ze wel 15 bladzijden tellen. 'Ze' zijn beleggingsbeleidsverklaringen, ofwel overzichten waarin het beleggingsbeleid wordt gedocumenteerd en gemotiveerd.


Beleggingsbeleidsverklaringen zijn niet alleen bedoeld voor welgestelde beleggers die dol zijn op administratie. Ze zijn een must voor alle beleggers. Het opstellen van een dergelijke verklaring dwingt u immers om uw beleggingsstrategie op te schrijven en zich te houden aan een gedisciplineerd beleggingsplan. Het is zowel een blauwdruk als een evaluatierapport.


Uw beleggingsbeleid stelt u op aan de hand van een aantal vragen. Als u de voorafgaande lessen van deze cursus Portefeuillebeheer heeft gevolgd, dan weet u de antwoorden al op veel van deze vragen. Maar het geeft echter niet als u geen eerdere lessen heeft doorgenomen. Wij vertellen u welke lessen u erop moet nalezen om deze vragen te beantwoorden.


Samenvatting

De 'samenvatting' van uw beleggingsbeleidsverklaring biedt een overzicht van uw huidige situatie en wat u van uw portefeuille verwacht. Het is een momentopname. Werk uw Executive Summary bij telkens wanneer u de samenstelling van uw portefeuille aanpast.


Deze vragen moeten worden beantwoord:

 • Uit welke activa is mijn portefeuille vandaag samengesteld?
 • Hoeveel wil ik elke maand beleggen?
 • Hoeveel jaar wil ik beleggen?
 • Hoeveel rendement verwacht ik elk jaar van mijn portefeuille bovenop de inflatie?
 • Hoeveel verlies kan ik aanvaarden over een periode van drie maanden, één jaar, vijf jaar?
 • Wat is mijn nagestreefde vermogensallocatie?
 • Wat zijn de benchmarks voor mijn portefeuille?


Lees de volgende lessen om u te helpen de eerste zes vragen te beantwoorden:


1.3 Hoe zit het met uw risicotolerantie?


1.5 Uw activaspreiding bepalen


Wat de laatste vraag betreft, is het belangrijk om uw benchmarks goed te kiezen. Laten we ervan uitgaan dat uw portefeuille voor 40 procent is belegd in Europese large-caps, voor 10 procent in Europese small-caps, voor 30 procent in obligaties en voor 10 procent in overige buitenlandse aandelen. Gebruik niet de STOXX Europe 600 Index als benchmark voor uw portefeuille. Dat zou ongepast zijn. De STOXX Europe 600 bestaat immers uitsluitend uit aandelen van grote Europese bedrijven. De STOXX Europe 600 is misschien een geschikte benchmark voor de 40 procent van uw portefeuille die bestaat uit Europese large-caps, maar niet voor uw volledige portefeuille.


In de meeste gevallen moet u een combinatie van benchmarks gebruiken om het succes van uw portefeuille als geheel en het succes van uw afzonderlijke beleggingen te meten.


Ook moet u beslissen over welke periode u uw portefeuille en uw beleggingen met een benchmark wilt vergelijken. Wilt u de rendementen op jaarbasis van uw portefeuille meten? Zijn rendementen over drie of vijf jaar? Een combinatie daarvan? Wij raden u aan om uw rendementen jaarlijks te controleren, maar u vooral te richten op resultaten op langere termijn.


Beleggingsdoelstellingen

In het deel ‘Beleggingsdoelstellingen’ van uw beleggingsverklaring beschrijft u gedetailleerd wat u met uw portefeuille tracht te verwezenlijken en over welke periode.


Beantwoord de volgende vragen:

 • Wat is mijn financieel doel?
 • Hoe lang moet ik dit doel financieren?
 • Hoeveel zal dit doel mij elk jaar kosten?


Raadpleeg 1.2 Bepaal uw beleggingsdoel om u te helpen deze vragen te beantwoorden.


Beleggingsfilosofie

In het deel ‘Beleggingsfilosofie’ van uw beleidsverklaring beschrijft u wat u als belegger belangrijk vindt. Dit zijn de theorieën waarin u gelooft en die u van plan bent te volgen.


Dit zijn enkele vragen die u zich moet stellen:

 • Wat is mijn filosofie over risico?
 • Wat is mijn filosofie over kernbeleggingen ten opzichte van niet-kernbeleggingen?
 • Wat is mijn filosofie over diversificatie?
 • Wat is mijn filosofie over verhandeling?
 • Wat is mijn filosofie over kosten?
 • Wat is mijn filosofie over belastingen?


Zorg alvorens effecten te kopen of verkopen ervoor dat uw acties uw filosofie weerspiegelen. Als dat niet zo is, vraag u dan af waarom. Misschien kunt u dat effect beter niet kopen of verkopen. Misschien is uw actie gebaseerd op rendement op korte termijn, of op een gevoel over wat er op de markt staat te gebeuren. Uw handelingen moeten echter gebaseerd zijn op uw beleggingsfilosofie.


Selectiecriteria voor beleggingen

Het deel ‘Selectiecriteria voor beleggingen’ bevat uw regels om beleggingen uit te kiezen. Deze regels zullen aanzienlijk verschillen van belegger tot belegger, op basis van de beleggingsfilosofie van elke belegger. Beschouw deze criteria als een middel om uw filosofie om te zetten in iets tastbaars.


Om te bepalen over welke kenmerken een belegging moet beschikken om in uw portefeuille te worden opgenomen, kunt u enkele lessen volgen uit de cursussen over beleggen in beleggingsfondsen en aandelen.


Enkele criteria om voor beleggingsfondsen in aanmerking te nemen:

 • Minimale categorierating
 • Minimale categoriescore voor het totaalrendement (als %) over verschillende perioden
 • Maximale rang in een baissemarkt
 • Maximumpercentage activa in 10 grootste participaties
 • Maximumpercentage activa in één sector
 • Maximale TER
 • Minimale of maximale activaomvang
 • Minimale duur van het mandaat van de beheerder
 • Minimale belastingefficiëntieratio


Enkele criteria om voor aandelen in aanmerking te nemen:


 • Maximumprijs voor elk aandeel
 • Minimaal rendement op eigen vermogen
 • Minimale vrije kasstroom
 • Minimale voorspelde winstgroei over vijf jaar
 • Maximale hefboomwerking
 • Minimaal dividendrendement
 • Minimale marktkapitalisatie
 • Maximale koers/winst-ratio
 • Minimale inkomstengroei


Alle nieuwe beleggingen die u overweegt voor uw portefeuille moeten aan deze criteria voldoen. Anders dient u zich de vraag stellen waarom dat niet zo is. Moeten uw criteria worden aangepast? Of is dit een belegging die niet binnen uw filosofie past?


Controleprocedures

In het deel ‘Controleprocedures’ beschrijft u gedetailleerd uw plan om uw beleggingen in de gaten te houden. Het is uw blauwdruk voor het in evenwicht brengen van uw portefeuille en om te bepalen welke beleggingen u eventueel moet verkopen.


Beantwoord de volgende vragen:


 • Hoe vaak zal ik mijn portefeuille controleren?
 • Hoe bepaal ik hoe mijn afzonderlijke beleggingen het doen?
 • Hoe bepaal ik hoe mijn globale portefeuille het doet?
 • Hoe bepaal ik of mijn portefeuille voldoet aan mijn verwachte rendement?
 • Hoe bepaal ik of verliezen binnen mijn aanvaarde bereik vallen?


Gebruik de benchmarks die u heeft geselecteerd in het deel ‘Samenvatting’ om vast te stellen hoe goed uw afzonderlijke beleggingen en uw globale portefeuille het doen. Als uw portefeuille niet voldoet aan uw verwachte rendement, of als verliezen buiten een aanvaardbaar bereik vallen, dan moet u uw beleggingen misschien aanpassen.


Als u uw portefeuille controleert, kijk dan niet alleen naar de prestaties. Controleer ook of de redenen waarom u deze beleggingen heeft gekozen, nog steeds gelden. Controleer daartoe de status van elke belegging en vergelijk hem met uw selectiecriteria voor beleggingen. Als een aandeel of een fonds niet langer aan uw criteria voldoet, dient u het misschien te verkopen.


Terug naar uw beleggingsbeleidsverklaring

Als u uw verklaring heeft opgesteld, voorziet u het document van uw handtekening en de datum, zodat u het een jaar later opnieuw kunt bekijken. De Investment Policy Statement is niet alleen uw beleggingsblauwdruk. Het is ook het rapport van uw portefeuille.Ga verder met paragraaf 1.9 Hoeveel beleggingen moet u hebben? 


Ga naar de inhoudsopgave van deze cursus.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten