3.4 De gereedschappen voor arbitrage

Om meer risico bij arbitrage te kunnen nemen en tegelijkertijd het risico te verkleinen heeft een hedge fund manager met derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten diverse instrumenten tot zijn beschikking.

Morningstar Benelux 13 november, 2012 | 17:34
Facebook Twitter LinkedIn

Risicoloze mogelijkheden waarbij een hedge fund manager een effect koopt tegen een bepaalde koers in de ene markt en tegen een iets hogere koers verkoopt op de andere markt -op exact hetzelfde tijdstip- zijn er weinig en ze komen met grote tussenpozes voor. Om meer risicovolle arbitragemogelijkheden te vinden kijken hedge fund managers naar vergelijkbare effecten en manieren om van koersdiscrepanties te profiteren en tegelijkertijd het risico grotendeels te verkleinen. Hiervoor heeft de fondsmanager diverse gereedschappen tot zijn beschikking. Die komen hieronder aan bod.

Derivaten
Een derivaat is een financieel instrument (zoals een optie, future of swap) dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een ander effect. Zo is een aandelenoptie een type derivaat dat een belegger het recht geeft, maar niet de verplichting, om aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Of er wel of niet winst wordt gemaakt hangt af van het verschil tussen de afgesproken prijs en de koers op het moment de optie uitgeoefend moet worden.

Omdat derivaten zijn gerelateerd aan effecten kunnen ze bruikbaar zijn bij risk arbitrage. Een hedge fund manager kan een koersdiscrepantie zien tussen een derivaat en het onderliggende effect waarbij een winstmogelijkheid wordt gecreëerd.

Leverage
Leverage is het lenen van geld om mee te beleggen. Omdat een hedge fund slechts een klein deel van zijn eigen kapitaal aan het werk zet en de rest leent, is het rendement op zijn kapitaal veel groter dan wanneer het geen geld zou lenen. Dit wordt ook wel de hefboom genoemd.

Omdat leverage een hedge fund de mogelijkheid biedt zijn rendement te vergroten is het een populair instrument voor arbitrage. Veel koersdiscrepanties zijn immers klein. Als een hedge fund geld leent voor een transactie, dan is de winst als percentage van zijn vermogen veel groter dan wanneer het fonds geen geleend geld zou inzetten.

Leverage heeft wel een keerzijde. Het vergroot niet alleen het rendement, maar ook het verlies. Het fonds moet het geleende geld terugbetalen, onafhankelijk of het met de transactie winst maakt of niet.

Short selling
Short-selling heeft een hedge fund manager de gelegenheid om te profiteren van een koersdaling van een effect. De short-seller leent het effect waarvan de koers daalt (meestal van een broker), verkoopt het, en koopt dan het effect terug in de markt om de lening terug te betalen. Als de koers daalt, dan zit de winst hem in het verschil tussen de koers op het moment dat de manager het effect verkocht en de koers waarop het wordt teruggekocht. Als de koers stijgt, dan is dit verschil het verlies.

Het tegenovergestelde van short is long. Wanneer een belegger een effect daadwerkelijk bezit dan wordt gezegd dat hij long is.

Synthetische effecten
Een synthetisch effect is een effect dat wordt samengesteld met een effect in combinatie met andere effecten die hetzelfde winst-verliesprofiel hebben. Daarbij valt te denken aan een aandeel in combinatie met een put optie, die waarde heeft als het aandeel in koers stijgt. Door het ontwerpen van transacties die synthetische effecten scheppen, creëert een fondsmanager meer manieren voor een effect om goedkoper te zijn in de ene markt in vergelijking met de andere. En hiermee dus het aantal arbitragemogelijkheden vergoot.

Een typische arbitrage transactie waarbij synthetische effecten zijn betrokken is short-selling van het effect zelf en daarbij een pakket effecten kopen dat het resultaat van het effect simuleert.


In de vervolgdelen komen diverse arbitragestratiegieën nader aan bod. Om te beginnen capital-structure arbitrage.


Lees ook de voorafgaande paragrafen over arbitrage:

3.1 Wat is arbitrage?
Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. wat is arbitrage?

3.2 Arbitrage en transactiekosten
Een arbitragetransactie is alleen zinvol als de vaste en variabele kosten van een hedge fund worden terugverdiend. Er zijn 4 aspecten waarmee een succesvolle arbitrage rekening houdt.

3.3 Arbitrage zonder en met risico 
Pure arbitrage zonder risico is mogelijk, maar is zeldzaam. Een hedge fund dat alleen aan risicoloze arbitrage doet zal niet lang bestaan.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten