3.5 Capital-structure arbitrage

Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: capital –structure arbitrage.

Morningstar Benelux 10 december, 2012 | 11:42
Facebook Twitter LinkedIn

In de voorafgaande paragrafen in dit derde hoofdstuk van de cursus beleggen in hedge funds is uitgebreid ingegaan op arbitrage. Arbitrage is eenvoudig gezegd het goedkoop kopen van een activa in de ene markt en dat vervolgens voor een hogere prijs verkopen op een andere markt, bijvoorbeeld als de koers van een aandeel op de beurs van New York een fractie lager is dan op de beurs van Londen. Ook is gekeken welke instrumenten een hedge fund manager tot zijn beschikking heeft om bij arbitrage meer risico te kunnen nemen en het risico te verkleinen, zoals derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten. In de volgende paragrafen volgen diverse vormen van arbitrage, om te beginnen capital-structure arbitrage.

Winst uit koersdiscrepanties
De meeste hedge funds hanteren een paar arbitragestrategieën ofschoon sommige bij één strategie blijven en andere van de ene op de andere strategie overstappen al naar gelang de marktomstandigheden. De meeste hedge funds gebruiken enige vorm van arbitrage en voor typische arbitragefondsen is het de belangrijkste bron van rendement.
De diverse arbitragestrategieën variëren in complexiteit en in de mate waarin een fonds ze kan toepassen, maar ze hebben gemeen dat ze allemaal zijn ontworpen om voordeel te halen uit koersdiscrepanties.

De capital structure of kapitaalstructuur van een onderneming laat zien hoe een onderneming gefinancierd is. Zijn er leningen aangegaan en zo ja, voor hoeveel? Zijn er aandelen uitgegeven en als dat het geval is, zijn er verschillende aandelenklassen? De meeste ondernemingen hebben één type aandeel dat publiekelijk wordt verhandeld op de beurs, maar er zijn ook ondernemingen met verschillende aandelenklassen voor bijvoorbeeld aparte bedrijfsonderdelen. Als er van een onderneming veel verschillende aandelenklassen worden verhandeld, dan kijken arbitrageurs naar onderlinge koersverschillen. Je zou denken, omdat de verschillende aandelenklassen uiteindelijk aan één onderneming zijn gerelateerd, dat ze allemaal tegen dezelfde koers worden verhandeld. Reken daar echter niet op.

Voorbeeld
Short-selling speelt een belangrijke rol bij arbitrage. Om te begrijpen hoe winst kan worden behaald uit discrepanties tussen de koers van verschillende effecten van een onderneming eerst een uitleg van wat short-selling is.
Bij short-selling leent een hedge fund manager een effect (een aandeel of obligatie) om het vervolgens te verkopen en daarna op een later tijdstip weer terug te kopen om de lening af te lossen. Is de koers van het effect ondertussen gedaald dan maakt de manager winst (de verkoopopbrengst is door de hogere koers groter dan de kosten van de terugkoop tegen een lagere koers). Met short-selling speculeert een hedge fund manager op een koersdaling. Stijgt de koers dan is het omgekeerde het geval en verliest het fonds geld.

Terug naar het voorbeeld van capital-structure arbitrage. Stel onderneming X heeft gewone aandelen uitstaan en daarnaast nog obligaties met een looptijd van 20 jaar en een rente van 7,5 procent. De koers van het aandeel is in lijn met de verwachtingen voor de onderneming op de markt, maar de koers van de obligatie daalt harder dan verwacht door veranderingen van de marktrente. Een hedge fund manager kan nu de obligaties kopen en short gaan op het aandeel. Hij wacht totdat de prijsdiscrepantie tussen het aandeel en de obligatie terugkeert naar zijn normale niveau. Daarvoor zal de koers van de obligatie stijgen en die van het aandeel dalen. De manager verkoopt zijn obligaties nu met winst en maakt ook op zijn short-transactie winst omdat de aandelen in koers zijn gedaald (zie bovenstaande uitleg van shorten of short gaan).


De volgende arbitragestrategie die wordt besproken is convertible arbitrage.


Lees ook de voorafgaande paragrafen over arbitrage:

3.1 Wat is arbitrage?
Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. wat is arbitrage?

3.2 Arbitrage en transactiekosten
Een arbitragetransactie is alleen zinvol als de vaste en variabele kosten van een hedge fund worden terugverdiend. Er zijn 4 aspecten waarmee een succesvolle arbitrage rekening houdt.

3.3 Arbitrage zonder en met risico 
Pure arbitrage zonder risico is mogelijk, maar is zeldzaam. Een hedge fund dat alleen aan risicoloze arbitrage doet zal niet lang bestaan.

3.4 De gereedschappen voor arbitrage 
Om meer risico bij arbitrage te kunnen nemen en tegelijkertijd het risico te verkleinen heeft een hedge fund manager met derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten diverse instrumenten tot zijn beschikking.


Het voorbeeld voor capital-structure arbitrage is ontleend aan Hedge funds for dummies van Ann C. Logue.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten