3.7 Fixed-income arbitrage

Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: fixed-income arbitrage.

Morningstar Benelux 10 december, 2012 | 14:20
Facebook Twitter LinkedIn

De derde strategie na capital-structure en convertible arbitrage is fixed-income arbitrage. Vastrentende effecten (fixed-income of obligaties) keren de houders op gezette tijden rente uit. Sommige mensen houden ervan om in obligaties te beleggen, omdat ze zo een regelmatig inkomen genereren. Obligaties lijken vanwege hun periodieke rentebetaling veilig, maar ze hebben een enorme blootstelling aan fluctuerende marktrentes. (Lees voor het effect van een stijgende of dalende marktrente op de waarde (koers) van een obligatie <?> van de cursus beleggen in obligaties). Rente –in feite de prijs van geld- is van invloed op de waarde van veel effecten. Dat trekt de aandacht van arbitrageurs. Bij fixed-income arbitrage kijkt een hedge fund manager naar de volgende aspecten:

-de time value van geld
-het risiconiveau in de economie
-de waarschijnlijkheid van terugbetaling
-het effect van inflatie op verschillende effecten.

Als één van deze getallen uit balans is dat construeert de manager een transactie en voert deze uit om te profiteren van de discrepantie.

Voorbeeld
Stel een hedge fund manager volgt de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Hij ziet dat een éénjaarsobligatie tegen een hoger rendement wordt verhandeld dan verwacht, vooral in vergelijking met obligaties met een looptijd van twee jaar. Hij gaat short op de tweejaarsobligaties en koopt de éénjaarsobligaties totdat het koersverschil terugvalt tot waar het moet zijn op basis van de verwachte rente-ontwikkelingen. Zijn winst bestaat uit een hogere koers voor de éénjaarsobligaties en de koersdaling van de tweejaarsobligaties (met de short-transactie speculeerde hij op een koersdaling).


De volgende arbitragestrategie die wordt besproken is index arbitrage.


Lees ook de voorafgaande paragrafen over arbitrage:

3.1 Wat is arbitrage?
Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. wat is arbitrage?

3.2 Arbitrage en transactiekosten
Een arbitragetransactie is alleen zinvol als de vaste en variabele kosten van een hedge fund worden terugverdiend. Er zijn 4 aspecten waarmee een succesvolle arbitrage rekening houdt.

3.3 Arbitrage zonder en met risico 
Pure arbitrage zonder risico is mogelijk, maar is zeldzaam. Een hedge fund dat alleen aan risicoloze arbitrage doet zal niet lang bestaan.

3.4 De gereedschappen voor arbitrage 
Om meer risico bij arbitrage te kunnen nemen en tegelijkertijd het risico te verkleinen heeft een hedge fund manager met derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten diverse instrumenten tot zijn beschikking.

3.5 Capital-structure arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: capital –structure arbitrage.

3.6 Convertible arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: convertible arbitrage.


Het voorbeeld voor fixed-income arbitrage is ontleend aan Hedge funds for dummies van Ann C. Logue.

 

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten