3.9 Liquidation arbitrage

Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: liquidation arbitrage.

Morningstar Benelux 10 december, 2012 | 17:42
Facebook Twitter LinkedIn

Stonden in de vorige arbitragestrategieën verschillen in waardering van effecten van een onderneming centraal, bij liquidation arbitrage gaat het om de waardering van de onderneming zelf. Liquidation arbitrage is een inzet op een mogelijke overname of opsplitsing van een onderneming. In dit geval onderzoekt een arbitrageur een onderneming om te zien wat de waarde zou zijn als de onderneming –in delen- wordt verkocht. Veel ondernemingen bezitten bijvoorbeeld vastgoed, patenten of rechten op de exploitatie van grondstoffen die niet worden weerspiegeld door hun actuele marktwaarde. Dus een onderneming stuk bij stuk te verkopen kan winstgevend zijn (de som van de delen is groter dan het geheel).

Voorbeeld
Een hedge fund manager kijkt naar een industriële onderneming. Het aandeel van de onderneming heeft flinke klappen gehad, want de chemische divisie heeft een aantal claims tegen zich lopen voor milieudelicten. Er is ook nog een dochteronderneming met een patent op een medicijn om gewicht te verliezen, maar analisten en marktvorsers kijken hier overheen. Verder heeft de onderneming nog vastgoed op een toplocatie wat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

De manager realiseert zich dat de waarde van al deze losse delen, minus de waarde van de claims, groter is dan de huidige marktwaarde van de onderneming op basis van de koers. Hij koopt aandelen van de onderneming in afwachting dat een partij het bedrijf overneemt voor een prijs die recht doet aan de waarde.

Soms krijgen liquidation arbitrageurs zoveel aandelen van een onderneming (in casu zeggenschap in de onderneming) dat ze kunnen beïnvloeden of een overname of fusie wel of niet doorgaat. Als dat het geval is worden de arbitrageurs ook wel corporate raiders genoemd.

Liquidation arbitrage gaat over het doen van onderzoek naar handelsmogelijkheden vooruitlopend op een eventuele overname. Merger arbitrage gaat over het profiteren nadat een overname bekend is gemaakt. Daarover gaat de volgende paragraaf.


Lees ook de voorafgaande paragrafen over arbitrage: 

3.1 Wat is arbitrage?
Veel hedge funds gebruiken arbitrage als hun primaire beleggingsstrategie. wat is arbitrage?

3.2 Arbitrage en transactiekosten
Een arbitragetransactie is alleen zinvol als de vaste en variabele kosten van een hedge fund worden terugverdiend. Er zijn 4 aspecten waarmee een succesvolle arbitrage rekening houdt.

3.3 Arbitrage zonder en met risico 
Pure arbitrage zonder risico is mogelijk, maar is zeldzaam. Een hedge fund dat alleen aan risicoloze arbitrage doet zal niet lang bestaan.

3.4 De gereedschappen voor arbitrage 
Om meer risico bij arbitrage te kunnen nemen en tegelijkertijd het risico te verkleinen heeft een hedge fund manager met derivaten, leverage, short-selling en synthetische effecten diverse instrumenten tot zijn beschikking.

3.5 Capital-structure arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: capital –structure arbitrage.

3.6 Convertible arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: convertible arbitrage.

3.7 Fixed-income arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: fixed-income arbitrage.

3.8 Index arbitrage
Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: index arbitrage.


Het voorbeeld voor liquidation arbitrage is ontleend aan Hedge funds for dummies van Ann C. Logue.

Facebook Twitter LinkedIn
 • 4.3 Scalping 4.3 Scalping

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: s...

 • 4.2 Pairs trading 4.2 Pairs trading

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: p...

 • 3.8 Index arbitrage 3.8 Index arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: i...

 • 4.1 Option arbitrage 4.1 Option arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: o...

 • 4.0 Merger arbitrage 4.0 Merger arbitrage

  Hedge fund managers kunnen diverse arbitragestrategieën toepassen die variëren in complexiteit: m...

 • ...Zoek in het artikelarchief

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten