'Gold' voor bedrijfsobligatiefonds Kempen Euro Credit Fund

Kempen Euro Credit Fund is het derde Nederlandse beleggingsfonds dat de hoogste Morningstar Analyst Rating ‘Gold’ krijgt. Het stabiele, ervaren beheerteam verslaat consistent de benchmark en categorie. “Het team en de beleggingstrategie geven vertrouwen.”

Maarten van der Pas 11 november, 2014 | 15:38
Facebook Twitter LinkedIn

“Het beheerteam van Kempen Euro Credit Fund onder leiding van Richard Klijnstra heeft sinds zijn aantreden in 2008 een uitstekende prestatie neergezet”, oordeelt Morningstar-analist Niels Faassen. Het bedrijfsobligatiefonds van vermogensbeheerder Kempen Capital boekte in de afgelopen zes jaar (tot en met oktober 2014) een gemiddeld jaarrendement van 7,58 procent. Hiermee werden zowel de benchmark (6,09 procent) als het gemiddelde van de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’ (4,97 procent) ruimschoots verslagen.

Faassen: “Het beheertrio Richard Klijnstra (foto boven), Alain van der Heijden (foto midden) en Rik den Hartog (foto onder) heeft bewezen om op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te kunnen realiseren in zowel op- als neergaande markten. Dit versterkt Mornmingstar's vertrouwen in het team en de beleggingsstrategie. Morningstar verhoogt zijn waardering dan ook naar ‘Gold’.”

Kempen Euro Credit Fund is een redelijk zuiver obligatiefonds. Het belegt voornamelijk in kredietwaardige bedrijfsobligaties. Klijnstra, Van der Heijden en Den Hartog krijgen als beleggingscomité ondersteuning van vier collega’s die de rol van sectoranalist en fondsbeheerder combineren. “Klijnstra, Van der Heijden en Den Hartog vormen de stabiele kern van Kempen Euro Credit Fund”, stelt analist Faassen. “Het beheerteam is niet het grootste team vergeleken met concurrende fondsen, maar het is redelijk ervaren en het kan bogen op een sterk track record. Wat wij als Morningstar waarderen, is dat deze fondsbeheerders in hun eigen fonds beleggen. Daarmee stemt het belang van de beheerders overeen met dat van andere beleggers in het fonds.”

Solide en risicobewust beleggingsproces
Het beleggingsproces van dit volgens Faassen “ongecompliceerde bedrijfsobligatiefonds” kenmerkt zich door een combinatie van een top-down en bottom-up benadering. De beheerders trachten waarde toe te voegen door kleine gediversifieerde actieve posities in te nemen binnen een beperkt risicobudget. “De uitvoering van het beleggingsproces is van een zeer hoog niveau”, aldus Faassen De sectorallocatie, de bètapositionering en de obligatieselectie worden bepaald op basis van zowel fundamentele en technische criteria evenals – relatieve - waardering.


Dit komt tot uiting in de sectorallocatie en de bètapositionering. Het universum wordt gescreend op liquiditeit en kwantitatieve en duurzaamheidsfactoren. Hier kunnen off-benchmark posities aan toe gevoegd worden, zoals high yield obligaties en ABS-papier. Vervolgens wordt er per uitgevende instelling een kredietopinie gevormd. Hierbij worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve afwegingen gemaakt gebaseerd op sector- en bedrijfsdata, ontmoetingen met management en extern onderzoek. De uitgevende instellingen en individuele obligaties worden per sector gerangschikt op basis van relatieve waardering en fundamentele en technische factoren ten behoeve van de uiteindelijke selectie. Beleggingsvoorstellen worden voorgelegd aan het investment committee, dat uiteindelijk bepaalt om een lening wel of niet op te nemen. Faassen: “Het beleggingsproces is solide en risicobewust.

Richard Klijnstra was in 2013 genomineerd voor Morningstar European Fund Manager of the Year in de categorie 'Obligaties Europa', maar greep toen naast de titel.
Kempen Global High Dividend Fund en zijn kleine broertje Kempen European High Dividend Fund waren tot vandaag de enige andere Nederlandse beleggingsfondsen met de hoogste waardering 'Gold'. Zij kregen deze status in 2012. De gouden status van deze twee dividendfondsen maakt, dat vermogensbeheerder Kempen het enige Nederlandse fondshuis is met beleggingsfondsen die de hoogste Morningstar Analyst Rating hebben. En daar komt nu nog een bedrijfsobligatiefonds bij.

Lees ook het analistenrapport over Kempen (Lux) Euro Credit Fund BN EUR >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings