Nieuwe werkelijkheid: dividendaandelen zijn overal te vinden

Het uitbetalen van dividend is voorbehouden aan volwassen bedrijven uit defensieve sectoren die gevestigd zijn in ontwikkelde landen. Deze veronderstelling leeft bij veel beleggers, maar gaat niet langer op. Dividendaandelen zijn tegenwoordig overal te vinden.

Jeffrey Schumacher, CFA 27 november, 2014 | 14:25
Facebook Twitter LinkedIn

Ondernemingen hebben de laatste jaren steeds meer oog gekregen voor het uitkeren van dividend. Dit zorgt er voor dat het van nature beperkte dividenduniversum nog steeds in omvang groeit. En die groei komt niet alleen uit traditionele dividendregio’s of sectoren. Opkomende markten, banken en verzekeraars en technologiebedrijven zijn de grote motor achter de dividendgroei.

De Henderson Global Dividend Index, een index samengesteld uit de dividenden van de 1.200 grootste bedrijven gemeten naar marktkapitalisatie, komt eind 2014 naar verwachting uit op USD 1049 miljard. Daarmee neemt het uitgekeerde bedrag aan dividenden met 12 procent toe ten opzichte van 2013 en is de dividendpot sinds 2009 met 62 procent gegroeid.

China opkomende dividendbetaler
Opkomende landen zijn als dividendregio het hardst gegroeid. In 2009 kwam de teller van het uitgekeerde dividend uit op USD 61,9 miljard, maar in 2013 was dat al toegenomen tot USD 125,9 miljard. Hiermee komt van iedere 7 dollar aan dividend er 1 uit opkomende landen. Het grootste gedeelte van de toename is in de periode 2009-2011 gerealiseerd.

Binnen opkomende landen vormen de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) het belangrijkste blok. De groeiparels keerden in 2009 gezamenlijk nog USD 34,7 miljard uit, maar dat bedrag steeg fors naar USD 80,9 miljard in 2013. De groei werd vooral gedreven door ’s werelds tweede economie China, waar bedrijven hun dividenden met 156 procent opschroefde en waardoor China binnen opkomende landen een aandeel van 20 procent in betaalde dividenden heeft.

De grootste dividendgroei werd gerealiseerd in de sector duurzame consumentengoederen. Autofabrikanten zoals Great Wall Motor Company en Guangzhou Automobile Group hebben het dividend met grote stappen verhoogd. In absolute termen is de financiële sector het belangrijkst. Dividendverhogingen van China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China en Bank of China zijn hierbij een bepalende factor. In de onderstaande figuur is de regioverdeling van het wereldwijde dividenduniversum te zien.


(klik op tabel voor vergroting)

Comeback van financiële sector
De dividenden van veel banken en verzekeraars bleken in de crisis van 2008 niet houdbaar te zijn. Na drastische dividendverlagingen of zelfs het volledig stoppen van betalen van dividend door gerenommeerde banken en verzekeraars, moest er eerst schoon schip gemaakt worden voordat de sector weer haar voortrekkersrol in de dividendportefeuilles kon innemen. Uit gegevens van Henderson blijkt dat het wereldwijd uitgekeerde dividend in de financiële sector sinds 2009 met 76 procent is gestegen tot USD 217,6 miljard per eind 2013. Het aandeel van financials komt uit op 23,9 procent, waarmee het de grootste sector is in het dividenduniversum.

De groei is voor een belangrijk gedeelte te danken aan Amerikaanse banken. Het herstel in Amerika is veel voortvarender gegaan dan in de rest van de wereld. De goedgekeurde kapitaalplannen zorgden voor een verder herstel van het dividend. In de eerste drie kwartalen van 2014 hebben Amerikaanse banken al meer dan dubbel zoveel dividend uitbetaald als over geheel 2010. Wells Fargo, JP Morgan en Bank of America hebben hun dividend - vanaf een dieptepunt - gestaag kunnen verhogen. Dit zorgt er ook voor dat het aandeel van banken in dividendbetalingen binnen de financiële sector groot is, zoals de onderstaande figuur laat zien.(klik op tabel voor vergroting)

Technologie als nieuwe dividendsector
Een hoog dividend vindt een belegger meestal in defensieve sectoren zoals nutsbedrijven en gezondheidszorg. Bedrijven die willen groeien, keren vaak geen dividend uit, maar investeren dit in het ontwikkelen van nieuwe producten. De technologiesector is een mooi voorbeeld van een bedrijfstak waar het uitkeren van dividend niet de grootste prioriteit heeft.

Maar hier lijkt verandering in te komen. Microsoft en Apple keerden lange tijd geen dividend uit, ondanks dat ze bergen geld in kas hadden. Daar kwam, mede onder druk van aandeelhouders, verandering in. Op 17 januari 2003 kondigde Microsoft aan voor het eerst in haar historie dividend te gaan uitbetalen. Het bedrijf had dit de voorgaande 17 jaar geweigerd, maar was genoodzaakt om de USD 43 miljard aan kasgeld aan het werk te zetten. Apple besloot in 2012 om het dividend te hervatten, nadat het in 1995 voor het laatst aandeelhouders dividend had betaald. Aandeelhouders kregen USD 2,65 per kwartaal, waarmee het totale bedrag dat Apple destijds aan dividend uitkeerde uitkwam op USD 10 miljard. Hiermee zijn deze twee bedrijven belangrijke aanjagers voor de groei in dividendbetalingen in de technologiesector. De onderstaande figuur illustreert de dividendgroei in de verschillende sectoren.

(klik op tabel voor vergroting)

Dividend is een belangrijk onderwerp voor beleggers, maar krijgt ook steeds meer aandacht van ondernemingen. Regio’s en sectoren die voorheen niet of nauwelijks oog hadden voor dividendbetalingen zijn zich er steeds meer van bewust dat deze manier van het aanwenden van kasgeld aandeelhouderswaarde kan creëren. Hierdoor zijn dividendaandelen tegenwoordig overal te vinden zijn.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten