Morningstar verlaagt rating Kempen European High Dividend Fund naar Silver

We vinden Kempen European High Dividend Fund nog steeds een heel goede keus voor beleggers die blootstelling willen aan Europese dividendaandelen. Wel is onze overtuiging in het fonds iets minder sterk dan voorheen en daarom verlagen we de Morningstar Analyst Rating van Gold naar Silver. De Silver-rating weerspiegelt beter wat we mogen verwachten van dit fonds.

Jeffrey Schumacher, CFA 08 maart, 2017 | 11:25
Facebook Twitter LinkedIn

Het Kempen European High Dividend Fund wordt beheerd door Kempen’s getalenteerde team van dividendspecialisten, dat al jaren onder leiding staat van Jorik van den Bos. De zes beheerders die zowel dit mandaat als het wereldwijde dividendfonds van Kempen beheren (Kempen Global High Dividend Fund, Morningstar Analyst Rating Gold) zijn zeer ervaren en toegewijd aan deze strategie. De kern van het team werkt al sinds 2000 samen en is over de jaren heen zeer stabiel gebleken. Het is een team dat bij ons in hoog aanzien staat.

Onderscheidende filosofie
Het fonds wordt beheerd volgens een traditionele dividendstrategie. Het team zoekt naar aandelen met minimaal 2,5% dividendrendement bij aanschaf, die voldoende veiligheidsmarge bieden in hun waardering en waar het management een sterke kapitaaldiscipline toont. We waarderen het gedisciplineerde proces, hoewel we onze bedenkingen houden bij het hanteren van de strikte toepassing van een algemene ondergrens voor het dividendrendement in de selectie van dividendaandelen. Hoewel we de onderscheidende filosofie als positief ervaren, komt deze naar onze mening minder sterk tot uitdrukking in de positionering van het fonds, wat volgens ons de mogelijkheden voor outperformance enigszins beperkt.

Weinig onderscheidende portefeuille
Hoewel het strikte beleggingsproces de portefeuille kan sturen naar een specifiek type dividendaandelen, is de portefeuille niet heel erg onderscheidend ten opzichte van concurrenten. De allocatie naar marktkapitalisaties en supersectoren (defensief, lichtcyclisch en cyclisch) is doorgaans in lijn met het categoriegemiddelde, terwijl de afwijkingen op regioniveau beperkt zijn.

Per december 2016 is het dividendrendement van de portefeuille, ondanks de dividenddrempel, slechts marginaal hoger dan het categoriegemiddelde (4,4% versus 4,3%), maar nog wel duidelijk boven het dividendrendement van 3,6% voor de MSCI Europe Index. Eind vorig jaar was de portefeuillewaardering hoger dan voor vergelijkbare fondsen, met een koers/winst verhouding van 15,2 versus 14,6. Dit is iets wat we monitoren, omdat we verwachten dat de waarde-filosofie van het team juist zou leiden tot een portefeuille die relatief laag gewaardeerde aandelen bevat ten opzichte van het categoriegemiddelde.

Volledige marktcyclus beoordelen
Het fonds viert bijna zijn 10-jarige bestaan, wat het mogelijk maakt om de prestaties van Kempen European High Dividend Fund over een volledige marktcyclus te beoordelen. Kijkende naar het track record van het fonds vanaf maart 2007 tot en met december 2016, dan is het geannualiseerde rendement nagenoeg gelijk aan dat van het categoriegemiddelde. Het geannualiseerde rendement komt uit op 1,77%, wat zes basispunten meer is dan het categoriegemiddelde en vijf basispunten minder dan het rendement van de MSCI Europe High Dividend Yield Index. Kempen Europe High Dividend Fund heeft sinds maart 2007 het categoriegemiddelde in 47% van voortschrijdende 12-maands perioden verslagen. Dit maakt het track record minder overtuigend.

Hoewel we erkennen dat de marktomstandigheden in de periode 2012-2015 nadelig uitpakten voor de beleggingsfilosofie van dit fonds, merken we ook op dat het fonds in 2008 en 2014 mede vanwege de aandelenselecties moeilijke jaren doormaakte. Het leidt tot een licht hogere standaarddeviatie en sterkere drawdowns versus de gemiddelde concurrent en minder overtuigende Sharpe-ratio’s over verschillende perioden. Hoewel we nog steeds potentie zien voor het realiseren van outperformance van deze strategie, zijn de tot dusver geleverde prestaties niet zo indrukwekkend als we hadden verwacht.

Overtuiging blijft
We blijven overtuigd van de deskundigheid van het team en waarderen het dat ze ondanks de tegenwind waarmee het fonds te kampen had, vasthouden aan hun concept. We geloven echter dat een Morningstar Analyst Rating van Silver onze opinie en verwachtingen voor de toekomstige prestaties van dit fonds beter weerspiegelt.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings