De Morningstar Awards en alles wat er bij komt kijken

Traditiegetrouw volgen na de bekendmaking van de nominaties voor de Morningstar Awards de mails en telefoontjes met 'Waarom staat mijn fonds er niet bij?' en 'Jullie berekening klopt niet'. Hierbij tekst en uitleg.

San Lie 14 februari, 2013 | 0:03
Facebook Twitter LinkedIn

Voor ons als fondsanalisten is er eigenlijk weinig eer te behalen aan de Morningstar Awards. Het zwaarste deel van het werk, namelijk het rangschikken van de fondsen per categorie gebeurt door de computer. Die berekent aan de hand de rendementen over 1, 3 en 5 jaar en het genomen risco (20 procent van de score) wat de volgorde is van alle fondsen die meedingen naar een Award. De historische voor risico en kosten gecorrigeerde prestaties bepalen dus de initiële ranking.

Daarna komen wij als analisten pas in beeld en ons werk bestaat voornamelijk uit het controleren van de fondsen die bovenaan de ranglijst staan. Is het fonds echt voor particuliere beleggers toegankelijk of is het alleen voor institutionele beleggers bedoeld? Hoe grillig is het rendementverloop geweest over de afgelopen vijf jaar? Elk fonds dat niet minimaal 3 van de laatste 5 jaar een outperformance heeft laten zien ten opzichte van de categoriemediaan wordt uitgesloten. Daarnaast checken we ook of een fonds dat voor nominatie in aanmerking komt ook daadwerkelijk in Nederland te koop is.
Deze kwalitatieve criteria staan overigens uitgebreid beschreven in ons methodologiedocument.

Winnaars van morgen 
Hoewel het ‘zwaarste’ werk dus bij de computer ligt, ligt het ‘meeste’ werk bij ons. En dat terwijl de methodiek achter de berekening van de genomineerden en uiteindelijke Award-winnaars ver af liggen van hoe wij als analisten beleggingsfondsen beoordelen op hun toekomstig potentieel. Dat is namelijk wat we doen middels het afgeven van onze Morningstar Analyst Rating. Met het afgeven van een positieve rating (Gold, Silver, Bronze), spreken we ons vertrouwen uit in een fonds. Vinden we een fonds ‘wel aardig’, dan geven we het een Neutral waardering. En denken we dat er betere alternatieven zijn, dan geven we een fonds een Negative rating. Wij als analisten kijken dus vooruit, waar de Awards terugkijken op historische prestaties van een fonds.

Gelukkig kunnen wij onze analytische vaardigheden toch nog deels inzetten bij de grotendeels kwantitatief gedreven Awards. Alhoewel wij te pas en te onpas aangeven dat een Award niet per sé een aankoopsignaal is, weten we dat een deel van u toch de winnende fondsen koopt. Mede om die reden hebben wij als analisten de mogelijkheid om – in overleg met ons Europese Hoofd Research – een fonds uit te sluiten indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de tot dusverre gerealiseerde outperformance in de toekomst niet meer haalbaar is. Zie pagina 7 van het methodologiedocument:

If an analyst has reason to believe that a fund cannot continue to outperform, he will submit his concerns to the heads of Morningstar’s European Research, and they can elect to remove the fund from consideration at their discretion.

Wat dat betreft is het goed om te zien dat een groot en toenemend deel van de fondsen dat komt bovendrijven uit de kwantitatieve ranking reeds door een van mijn (Europese) collega-analisten gevolgd wordt en dus ook een kwalitatieve rating ofwel een Morningstar Analyst Rating heeft.

De meeste daarvan zijn positief. Zonder teveel voor eigen parochie te willen preken, versterkt het mijn overtuiging dat je als belegger - door grondig je huiswerk te doen – in staat bent de winnaars van de toekomst te selecteren.


Bekijk alle genomineerde aandelen- obligatie- en mixfondsen en fondshuizen voor de Morningstar Awards 2013:

Genomineerde aandelenfondsen Morningstar Awards 2013

Genomineerde obligatiefondsen Morningstar Awards 2013

Genomineerde mixfondsen Morningstar Awards 2013

Genomineerde fondshuizen Morningstar Awards 2013

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten