ETF-bibliotheek

Alle artikelen over beleggen in ETFs op morningstar.nl bij elkaar. Van de basis tot meer geavanceerde beleggingsstrategieën tot opinie.

Maarten van der Pas 27 juli, 2012 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

De ETF-bibliotheek gaat op de schop. Binnenkort verschijnt er een serie nieuwe artikelen over beleggen in en met ETFs.


De artikelen in deze ETF-bibliotheek zijn verdeeld in een aantal categorieën: de discussie actief versus passief beheerde beleggingsfondsen, wat zijn ETFs  (definities, jargon en karakteristieken), starten met beleggen in ETFs, analyse en waardering van ETFs, analistentapporten en Morningstar's mening over bijvoorbeeld synthetische replicatie, securities lending en niche-ETFs.
Indexbeleggen: wat leren we van de resultaten?
In sommige situaties zouden passieve beleggingsstrategieën geen automatische keuze mogen zijn, zelfs niet voor voorstanders van indexbeleggen.

Index of actief beheer: wat zeggen de gegevens
Focus op lage kosten helpt beleggers om hun doel te verwezenlijken, ongeacht of ze kiezen voor actief of passief beheer.

Een subtiele scheidslijn in het debat over actief of passief beheer
Steeds meer beleggers maken actief gebruik van bèta in hun pogingen om alfa te creëren.


Wat is een ETF
Een korte inleiding op exchange traded funds.

Wat is het verschil tussen een ETF en een ETP?
Een driedelige serie over ETFs, ETPs, ETNs, ETCs en andere exchange-traded products waarvan de naam kan leiden tot exchange-traded verwarring.

Wat is het verschil tussen fysieke en synthetische replicatie bij ETFs?
Een driedelige serie over ETFs, ETPs, ETNs, ETCs en andere exchange-traded products. In deel 2 de belangrijkste structuurkenmerken van ETFs.

De belangrijkste aspecten van ETNs en ETCs
Een driedelige serie over exchange-traded products van wie de naam kan leiden tot exchange-traded verwarring. In deel 3 de belangrijkste aspecten van exchange-traded notes, commodities en currencies.

ETF-jargon: NAV, premies en kortingen
Een ontcijfering van de stortvloed aan termen en afkortingen die gepaard ging met het ontstaan van de ETF-markt.

ETFs: de kneepjes van het vak
Door de lage kostenratio's zijn ETFs duidelijk interessant voor een 'goedkope', langetermijnkernportefeuille, maar hoe zit het met de transactiekosten?

De kosten van beleggen in ETFs
Total expense ratio is slechts één van de vele kosten van een ETF.

Het funded swapmodel
Een verklaring van een borgmodel voor ETFs

Het un-funded swapmodel
Na het funded, nu het un-funded borgmodel.

Swapreplicatie bij ETPs in de schijnwerper
"ETFs zijn stilaan tot boeman uitgeroepen voor al wat enigszins complex of moeilijker te begrijpen is", aldus Morningstar's Don Philips.

Lage kosten zijn de slimste belegging
Controleer wat u controleren kunt: betaal niet te veel, zo houdt u meer over aan het eind.

Hoger rendement door lagere kosten ETFs
ETFs zijn goedkoper dan traditionele fondsen, wat doorgaans betere prestaties oplevert.

De onzichtbare kosten van ETFs
De kostenratio is een goed meetinstrument voor de kosten van een ETF. Maar er zijn nog enkele onzichtbare kostenfactoren die beleggers vaak over het hoofd zien.


Nadelen van ETFs
ETFs zijn goedkoop, maar als beleggers er verkeerd mee omgaan kunnen ze hun kostenvoordeel al snel verliezen.


Moet ik overstappen van een traditioneel fonds naar een indexfonds?
Morningstar's Director of Personal Finance Christine Benz vertelt of u een traditioneel indexfonds moet inruilen voor een ETF?


Heb ik ETFs nodig in mijn portfolio?
Door de populariteit van ETFs kunnen beleggers het gevoel hebben iets te missen wanneer ze geen ETFs in hun portefeuille hebben. Dit is niet het geval.

Hoeveel moet ik beleggen in ETFs?
Bij ETFs zijn asset allocatie en diversificatie het belangrijkst.

Weet u waar uw ETF in belegt?
Een index volgen kan op verschillende manieren met elk hun eigen voor- en nadelen.

Zesstappenplan voor tactische beleggingen in ETFs
Hou het simpel.

Wanneer beleggers hun kennisniveau overschatten
Complexe ETFs horen niet thuis in de portefeuille van een doorsnee belegger. Inzicht in enkele probleemsituaties.

Indexering en ETFs
Vanwege hun lage kosten worden ETFs steeds vaker gezien als het optimale vehikel om passieve marktblootstelling te verkrijgen.

De verborgen kosten van indexering
Een relatief onbekend fenomeen is index turnover costs. Het is moeilijk om vast te stellen hoeveel indexbeleggers hiermee verliezen.

Wees voorzichtig met grondstof-ETFs
Met ETFs is gemakkelijk in grondstoffen te beleggen. Maar er is de nodige verwarring onder beleggers over spotprijs, future contract en rolrendement.

Inflatie hedgen met ETFs
Morningstar geeft enkele tips hoe ETFs te bruiken tegen het inflatierisico.

Geef ETFs niet de schuld
Voordelen van ETFs worden soms teniet gedaan door onzorgvuldigheid van de belegger.

Hoe ETFs kunnen helpen beleggingsfouten te voorkomen
Inzichten uit de gedragseconomie kunnen een betere belegger van u maken. Doe de quiz en kijk wat u weet.

De voor- en nadelen van landspecifieke ETFs
Landen-ETFs kunnen een bron van portefeuillespreiding zijn. Er zijn echter wel een aantal mitsen en maren.

De wereld over voor uitbundig rendement
Voor meer dan 20 procent winst (YTD) moesten beleggers in Vietnam, Turkije en Thailand zijn. Toch kleven er serieuze risico’s aan single-country emerging-market fondsen en ETFs.

Pas op voor de dividendvalkuil
Dividendaandelen zijn aantrekkelijk, maar een hoog dividendrendement vormt een risico. Een aantal ETFs om niet in de dividendvalkuil te struikelen.

Valutablootstelling met ETFs
Waar op te letten als u valuta-ETFs in uw beleggingsportefeuille wil opnemen.

Asset allocatie: de enige echte free lunch van het beleggen
Naast kosten oefent de activaspreiding de grootste invloed uit op het rendement van uw portefeuille.

ETFs om een obligatieportefeuille op te bouwen
Het is verbazingwekkend dat beleggers niet dezelfde aandacht voor hun obligatie- als voor hun aandelenportefeuille hebben.

Kunt  u de index verslaan?
Fundamentele indexatie streeft ernaar om het met ETFs beter te doen dan de index. Maar zonder de nadelen van actief beheer.

ETFs gebruiken om fondsmanagers na te bootsen
Hoe de kostenbewuste belegger kan inzetten op de strategie van succesvolle, actieve fondsen tegen veel lagere kosten.

Wat kunnen professionals ons leren over ETF-tactieken?
Hoe strategische en tactische vermogensallocatie kan worden toegepast.

ETFs met stijl
Welke ETFs passen het beste bij waarde- en groeibeleggen.

Impopulaire aandelen kopen met ETFs
ETFs zijn een voordelige manier om in te zetten op niet gewilde aandelen.

Drie manieren hoe aanbieder van ETFs omgaan met illiquide effecten
Elke benadering van illiquide indexcomponenten heeft haar voor- en nadelen.

Pair trading met ETPs
In combinatie met een aandeel kan een ETP een nuttig instrument zijn voor een long/short-transactie.

Opgelet voor de spread van ETFs
De populariteit van ETFs blijft onverminderd toenemen. Toch moeten beleggers waken voor onverwachte verrassingen.

In het spoor van de indextrackers
Doet een ETF wat het belooft te doen? Onderzoeken van de tracking error is een manier om dat te beoordelen.

Brede grondstoffen-ETFs onder de loep
Er zijn een aantal sterke argumenten om een deel van uw portefeuille wel degelijk permanent in grondstoffen te beleggen.

7 Hedge fund-ETFs onder het vergrootglas
Veel beleggers vinden hedge funds nog altijd een obscure vermogensklasse. Maar ze kunnen een nuttige rol spelen in een gespreide portefeuille.

Waarom momentum-ETFs toch werken
Een momentumstrategie lijkt op duur aankopen en nog duurder verkopen van aandelen. Niets is minder waar.

Pleidooi voor dividend-ETFs in opkomende markten
De beste manier voor beleggers om van economische groei te profiteren is soms het aanhouden van saaie, dividendaandelen.

Innovatieve ETFs
Elk beleggingsidee wordt tegenwoordig uitgeprobeerd in een ETF-variant. Morningstar zet de meest interessante op een rij.

Hoe komt het dat mijn ETF-dividend zo schommelt?
Dat heeft veel te maken met wat andere beleggers doen.

Waar op te letten bij beleggen in internationale ETFs
Leer welke specifieke kwesties gepaard gaan met beleggen in internationale-aandelen-ETFs.

Speel met ETFs in op demografische ontwikkelingen in opkomende markten
Door demografische trends staan opkomende economieën op het punt hun door export gedreven groei in te wisselen voor groei op basis van consumptie. Welke ETFs zijn het best gepositioneerd om hier op in te spelen?

Doe jezelf niet te kort met shorten
Morningstar is geen voorstander van shorten. Maar mocht u het toch willen doen, dan vertellen we u hier hoe dat aan te pakken me ETFs.

Waarom hedge fund-ETFs zin hebben
Veel hedge funds hanteren redelijk gestandaardiseerde strategieën die kunnen worden nagebootst door ETFs. ETFs kunnen het hedge funds universum wel eens net zo opschudden als eerder de traditionele actieve beleggingsfondsen.

Dividend-ETFs 2.0
De nieuwe generatie dividend-ETFs zorgt weliswaar voor enkele verbeteringen, maar Morningstar’s oude favorieten zijn nog steeds het overwegen waard.
Hoe Morningstar een ETF analyseert
Morningstar publiceert analyserapporten over ETFs om u te helpen deze producten beter te begrijpen.

Hoe Morningstar een ETF waardeert
Gebruik de sterrating om betere beleggingsbeslissingen te nemen.

Selecteer verantwoord een beleggingsfonds of ETF
Morningstar's head of research San Lie over hoe beleggingsfondsen en ETFs werken en hoe ze verantwoord te beoordelen en vergelijken.

Zoek en vind ETFs met Morningstar's ETF Quickrank
Een korte uitleg hoe u eenvoudig de belangrijkste gegevens van een ETF kunt vinden zoals rendement, kosten, Morningstar Rating en beleggingsstrategie.
AEX
ETF iShares AEX (EUR)

Een ETF dat een goedkope blootstelling aan Nederlandse large-caps biedt en kan worden ingezet als kernparticipatie.


Europa/eurozone
db x-trackers Euro STOXX 50 ETF 1C
Als kernbestanddeel voor een portefeuille is het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF een gepaste keuze. Het biedt een brede blootstelling aan de grootste bedrijven in de eurozone

ETF iShares EURO STOXX (DE) (EUR)
iShares EURO STOXX is geschikt als bouwsteen voor de kern van een beleggingsportefeuille. Het biedt een brede blootstelling aan aandelen van ondernemingen in de eurozone.

Source EURO STOXX 50 ETF (EUR)
Een ETF dat geschikt is als kernpositie in een portefeuille. Het biedt een brede blootstelling aan vele van de grootste ondernemingen in de eurozone.


Amerikaanse aandelen
Amundi MSCI USA-EUR
Een ETF dat als kernparticipatie in de beleggingsportefeuille een ruime blootstelling biedt aan de grootste economie van de wereld.


Wereldwijde aandelen
iShares MSCI World Inc
Een ETF voor beleggers die een groot deel van hun aandelenpositie in één fonds willen en niet stap voor stap een geografisch evenwichtige aandelenportefeuille willen samenstellen.

db x-trackers Stoxx Global Select Dividend 100 ETF
Een ETF dat geschikt is voor beleggers met een positieve visie op de wereldeconomie en vooral voor diegenen die streven naar lopende opbrengsten op hun beleggingen.


Opkomende markten
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond (IE) (USD)

Een ETF dat beleggers blootstelling biedt aan één van de snelst groeiende beleggingsgebieden van de afgelopen decennia: staatsobligaties van opkomende landen uitgedrukt in niet-lokale valuta.

ETF ABF Pan Asia Bond Index (USD)
ABF Pan Asia Bond Index is een van de zeldzame ETFs die een Aziatische obligatiemarkt volgt.

Lyxor ETF MSCI Emerging Markets C-EUR
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets biedt een blootstelling aan een ruime waaier van mid- en large-cap aandelen uit de opkomende regio's wereldwijd. Het is geschikt voor beleggers op zoek naar regelmatige inkomsten uit beleggingen.

iShares MSCI Emerging Markets Inc (IE)
iShares MSCI Emerging Markets Inc (IE) biedt een blootstelling aan een ruime waaier van mid- en large-cap aandelen uit de opkomende landen wereldwijd.

db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index UCITS ETF 1C
db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index UCITS ETF 1C biedt een blootstelling aan een ruime waaier van mid- en large-cap aandelen uit de opkomende regio’s. Het fionds keer geen dividend uit.

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets
CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets biedt een blootstelling aan een ruime waaier van mid- en large-caps uit de opkomende landen wereldwijd.

Goud
ETFS Physical Gold ETC
Goud-ETPs zijn één van de voordeligste en meest liquide instrumenten voor mensen met gouden ambities.

ETFS Gold Bullion Securities (DE) ETC
Goud-ETPs behoren volgens Morningstar duidelijk tot de voordeligste en meest liquide instrumenten voor mensen met gouden ambities.


Zilver
ETFS Physical Silver ETC
Zilver kan een aantrekkelijk diversificatie-instrument zijn in een beleggingsportefeuille.


Platina
ETFS Physical Platinum (DE) ETC
Platina heeft een lage tot negatieve correlatie met aandelen en vastrentende effecten. Daarom kan het een aantrekkelijk diversificatie-instrument zijn in een beleggingsportefeuille.


Palladium
ETF ETFS Physical Palladium (DE) ETC
De volatiliteit van palladium kan op verschillende punten tijdens een economische cyclus tactische trading-kansen bieden. Het edelmetaal is geschikt voor een bredere grondstoffenallocatie voor de lange termijn.


Overig
iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (IE) (EUR)
Naar oordeel van Morningstar kan dit ETF het best worden gebruikt als een satellietpositie in een vastrentende beleggingsportefeuille.Haat-liefde verhouding met ETFs
Het mag dan wel ETF Week zijn bij Morningstar, ik heb er een haat-liefde verhouding mee.

Morningstar: meer transparantie omtrent risico’s ETFs
Wereldwijde regelgevende instanties uiten bezorgdheid over potentiële risico's van ETFs.

Fysieke ETFs: een oproep voor meer transparantie
Ironisch genoeg lijken op swaps gebaseerde ETFs wat het tegenpartijrisico betreft tegenwoordig transparanter te zijn dan fysieke ETFs.


Wie is de dader? De ETF-boeman, rogue traders, of het gebrek aan toezicht?
De beschuldigende vinger wijst naar ETFs in het recente UBS-incident, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de persoon, niet bij het instrument.

"Synthetische ETFs zijn van geringe kwaliteit"
Investment managers zijn negatief over ETFs met synthetische replicatie. Morningstar's ETF-analist Ben Johnson relativeert.

Synthetische ETFs zijn transparanter geworden
Aanbieders van synthetische ETFs zijn opener tegen beleggers over het tegenpartijrisico dat ze lopen. Toch ontbreekt het nog aan een algemene standaard voor deze informatievoorziening.

Nieuwe ETF-richtlijn heeft 3 belangrijke voordelen voor beleggers
De laatste discussienota van ESMA bevat enkele opmerkelijke nieuwe regels die gunstig zijn voor beleggers.

Niet alle niche-ETFs zijn de moeite waard
Soms zijn nieuwe, innovatieve ETFs nuttige hulpmiddelen voor beleggers. Maar vaak gaat echter om buitensporig complexe en risicovolle producten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten